A konténer kihelyezése

A konténer kihelyezésekor a megrendelő felelőssége:

a megfelelő méretű hely foglalása, és az ingatlanra történő be- és kijutás biztosítása.

Ha keskeny a kapu, akkor csak a kapun kívül tudjuk elhelyezni a konténert, vagy ha így nem felel meg, akkor meghiúsulási díjat köteles fizetni a megrendelőnek.

Szűk kapukon csak a megrendelő felelősségére próbálunk beállni.

A konténer rakodása a megrendelő felelőssége:

az esetleges túlpakolás esetén a megrendelő köteles lepakolni a hulladékokból. Tilos a konténer oldalának a magasítása, tilos piramist rakni a konténer tetejére! A gépjárművezető kolléga csak a biztonságosan elszállítható hulladékmennyiséget köteles elszállítani.

A konténerbe veszélyes hulladék nem helyezhető el!

A teljesség igénye nélkül néhány veszélyes hulladéktípus: bitumenes tetőzsindely, kátránypapír, azbeszt tartalmú szigetelőanyag, sík – és hullámpala, azbeszt tartalmú lefolyócsövek, olajos hulladékok, vegyi hulladékok, régi fajta festékes dobozok, gyógyszer hulladékok, állati tetemek, autógumik.